ISA Podcast

Kansenongelijkheid, onderwijs en de grote stad - Iliass El Hadioui

Episode Summary

‘Onze kracht? Doorgaan al staat de wereld niet op je te wachten.’ We gaan in gesprek met onderwijssocioloog Iliass El Hadioui over hoe een onderzoek naar de relatie tussen straat- en schoolcultuur onder jongeren uitmondde in het ontwikkelen van een filosofie, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school. Van de 100 biculturele jongens die starten in de brugklas HAVO of VWO, stroomt zeker 50% af naar een lager studieniveau. Verklaring voor dit gedrag? Eén van de voornaamste redenen is de wrijving tussen de verschillende leefwerelden waar ze zich in bevinden. Jongeren die opgroeien in grote steden hebben te maken met diverse sociale ladders: de thuiscultuur (traditioneel), de schoolcultuur (burgerlijk, 'feminien') en de straatcultuur (macho, ‘masculien’). De jongeren moeten een deel van hun identiteit inleveren om in het schoolsysteem te passen, maar blijken het tegenovergestelde te doen. Dit gaat gepaard met sociale pijn en het gevoel er niet bij te horen. Één van de belangrijkste factoren voor studiesucces en derhalve een groei binnen het schoolsysteem is self-efficacy. Hierbij gaat het om de innerlijke overtuiging bij een student dat zij de schoolladder kunnen beklimmen. Het versterken van self-efficacy doen we door mastery experience. Dit houdt in dat studenten sterker worden door de succeservaring als zij zelf iets onder de knie krijgen. Je boekt een succes, je ziet in dat je het kunt (mastery experience) dit versterkt je geloof in je eigen kunnen (self-efficacy) en resulteert logischerwijs in een beter zelfbeeld. Tot slot geeft Iliass El Hadioui ons de boodschap mee dat we soms een plafond ervaren als we plaats willen nemen binnen de hoogste kringen van de samenleving, denk hierbij aan vooraanstaande posities innemen binnen de politiek of gezondheidszorg. Daar het milieu binnen bet beroepsveld kan wrijven met de normen en waarden die we vanuit huis hebben meegekregen. Er is echter ook een andere kant van de medaille. Dat we sociale pijn ervaren omdat we harder moeten werken zal resulteren in twee belangrijke eigenschappen: wilskracht en veerkracht. Dit zijn dan ook twee prachtige kwaliteiten c.q. competenties die ons goed van pas zullen komen en tevens baten op de werkvloer! Hosts: Brahim Karag & Mohamed Jaddioui Ben je zelf docent en wil je, je verder verdiepen in de filosofie van het switchen en klimmen? Het boek ‘Switchen en klimmen’ geschreven door door Iliass El Hadioui is voor 19,99 te koop via de volgende link: https://www.bol.com/nl/f/de-transformatieve-school/9200000092170388/